แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

 • sitemap
 • forum

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

 • หน้าแรก Home
 • เกี่ยวกับ ทช. About Us

  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

  เกี่ยวกับ ทช.

  • เกี่ยวกับเรา
  • วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ
  • นโยบายและยุทธศาสตร์
  • ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
  • ความหมายสัญลักษณ์
  • เครื่องแบบกรม
  • โครงสร้างองค์กร
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : DCIO
  • นามสงเคราะห์
  • กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ
  • หน่วยงานในสังกัด
  • ที่ตั้งหน่วยงานในสังกัด
  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น/เพชรจรัสแสง
  • ทำเนียบอธิบดี
  • ทำเนียบรองอธิบดี
  • ทำเนียบบุคลากรอนุกรมวิธาน
  • แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  • คำรับรอง/ผลการปฏิบัติราชการ
  • รายงานผลการปฏิบัติงาน
  • สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (GFMIS)
  • กฐินพระราชทาน

 • ข่าวสาร News

  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

  ข่าวสาร

  • เหตุการณ์สำคัญทางทะเล/ชายฝั่งประจำวัน
  • ข่าวจาก Facebook ทช.
  • ข่าวสาร ทช.
  • แวดวง ทช.
  • กิจกรรม ทช.
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวสารราชการ
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ข่าวพิเศษ/ทุน ก.พ.
  • งานบริการประชาชน
  • ศูนย์ COVID-19 ทช.
  • พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ร.9

 • ศูนย์ข้อมูลกลาง Data center

  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

  ศูนย์ข้อมูลกลาง

  • ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรรายจังหวัด
  • ระบบรายงานสถานการณ์ประจำวัน
  • คลังความรู้ทางทะเลและชายฝั่ง : KM
  • ระบบฐานข้อมูล
  • ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย
  • ระบบสารสนเทศ
  • ระบบบริการประชาชน
  • DMCR Mobile Application
  • ระบบงานสำหรับเจ้าหน้าที่
  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

 • สารสนเทศ Information

  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

  สารสนเทศ

  • ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (OnePage)
  • ระบบโครงการสำคัญ
  • ระบบใบแจ้งเงินเดือน (e-Slip)
  • ระบบปฏิทินผู้บริหาร
  • ระบบลงทะเบียนออนไลน์
  • ระบบจองห้องประชุม
  • ระบบติดตามการแจ้งเรื่องร้องเรียน
  • ระบบแจ้งเหตุผ่าน Mobile App.
  • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  • ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
  • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (MailGoThai)
  • ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
  • ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล
  • เอกสารงานคลัง
  • ระบบแบบสอบถามออนไลน์

 • บริการประชาชน e-services

  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

  บริการประชาชน

  • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
  • อินโฟกราฟิกด้านทะเลและชายฝั่ง
  • สารคดีออนไลน์
  • สถานีวิทยุออนไลน์
  • NEWS CLIPPING
  • โปสเตอร์
  • อัลบั้มภาพ
  • กรอบรูป ทช.
  • เกมส์
  • กระดานสนทนา
  • สื่อดาวน์โหลด
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

 • ติดต่อเรา Contact Us

  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Department of Marine and Coastal Resources

 1. หน้าแรก
 2. กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

DMCR NEWS

 • 26 ก.ย. 2559
 • 109,600

ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550.pdf

ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 39993

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง