นานาชาติ แอด เวน ติ ส ค่าเทอม

คุณอุดม ศรีกุเรชา ประธานโรงเรียน เป็นผู้ที่เคร่งครัดใน ศาสนา เซเว่นเดย์ แอ๊ดเวนต์ตีส โดย ในเช้า ปี 1998 ท่านได้สวดมนต์ภาวนาเสร็จ ก็ได้ยินเสียงจากภายในว่าให้ตั้งโรงเรียนนานาชาติ ที่ช่วยเสริมสร้างเด็กให้มีคุณภาพ โดยปลูกบนความรักของพระเจ้าให้กับเด็กนักเรียน แต่ครั้งแรกนั้นคุณอุดมไม่ได้รู้สึกต่อเสียงของพระเจ้า ซึ่งด้านการศึกษานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเนื่องจากในขณะนั้นเป็นโรงงานทำลำโพง อย่างไรก็ตามเสียงแห่งพระเจ้าก็ทำให้คุณอุดมเปลี่ยนโรงงานมาเป็นโรงเรียนนานาชาติแทน ปัจจุบันนี้ ครอบครัวของคุณอุดมได้ร่วมกันเป็นเจ้าของโรงเรียน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงพระเจ้าว่าท่านยังอยู่ในชีวิตของเรา เพื่อการเป็นคริสเตียนที่ดี

เดือนสิงหาคม ปี 1999 RAIS ได้ใช้ชื่อภายใต้ Ramkhamheng Adventist International School โดยปีการศึกษาแรกนั้น มีนักเรียนเข้ามาสมัครเพียง 69 คน และเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยจำนวนนักเรียนล่าสุดนั้นเป็นจำนวนเกือบ 700 คน จากนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง เกรด 12 และห้องเรียนชั้น EFL (English as a Foreign Language)

คุณอุดม ศรีกุเรชา ได้ใช้หลักการศึกษาตามระบบ เซเว่นเดย์ แอ็ดเวนต์ติส โดยเน้น ด้านอารมณ์ ร่างกาย สังคม จิตวิญญาณ และ การพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่ง นักเรียน RAIS นั้นพระเจ้าได้สร้างเด็กโดยมีความแตกต่างกัน และมีเอกลักษณ์ตามแต่ละคน ครู พนักงานได้ช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายได้ โดยพระเจ้าได้ประทานความสามารถพิเศษ ให้แก่ชีวิต

RAIS ทราบดีว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างชีวิตให้แก่ทุกอย่าง และความรู้ เหตุผลคือ RAIS ได้เป็นศูนย์กลางในการของคริสเตียน ซึ่ง คำขวัญของโรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์รามคำแหงคือ
“They shall all be taught of God”

หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์รามคำแหงนั้น สอนเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยที่ปฏิบัติตามวัฒนธรรม ด้วย โดยรอบรู้ด้านการศึกษาและจิตสำนึก

พันธกิจ

RAIS มอบการเรียนที่มีคุณภาพ แก่นักเรียนภายในสิ่งแวดล้อมที่ดีแบบคริสเตียน โดยเน้นความเป็นเลิศทั้งทางการเรียนและ การพัฒนาบุคลิกภาพ

They shall all be taught of God.

หลักปรัชญา

โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหงได้จัดการเรียนที่รอบด้านตามหลักคริสเตียนอย่างดี โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาความเป็นเลิศด้านทักษะ โดยหลักปรัชญาของเราได้พื้นฐานมาจาก ระบบการศึกษาของ Seventh-day Adventists ซึ่งเป็นระบบโปรแตสแตนท์ที่ใหญ่และกว้างขวางที่สุดในโลก โดยหลักการมีดังนี้
“การศึกษามีความหมายมากกว่าการเรียนในชั้นเรียน การศึกษาไม่ได้หมายถึงแค่การเตรียมชีวิตในขณะนั้น แต่มันเป็นการเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง” E.G. Whiteผู้กล่าว

หนังสือการเรียนพระคัมภีร์ถูกนำมาใช้สอนในห้องเรียน โดยนักเรียนได้รู้ซึ้งว่าพระเจ้ารักทุกคน และเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่พวกเขา เพราะเด็กแต่ละคนนั้นถูกสร้างมาไม่เหมือนกัน ครูจึงต้องเตรียมการสอนที่ให้เหมาะสมในแต่ละระดับ และพัฒนาส่งเสริมความสามารถของเด็กแต่ละคน ให้กลายเป็นจุดเด่น โดยการส่งเสริมความคิดในแง่บวก และทุกคนก็พยายามที่จะสนับสนุนผลักดันให้นักเรียนได้รับสิ่งที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุด

School ESLRs

In order for RAIS students to become independent learners and global citizens with self-discipline, the following interdisciplinary expectations for academic excellence and character development have been established:

พ่อแม่ของใครสักคนได้กล่าวติดตลกไว้ว่า “การศึกษาของลูกคือการลงทุน” แต่มีเสียงหนึ่งแย้งแบบขำๆ กลับมาว่า การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน เพราะทุกวันนี้ค่าเทอมแทบทุกโรงเรียนปรับขึ้นเท่าตัว จนเรียกได้ว่ามนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ได้เห็นราคาค่าเทอมยุคนี้ก็อาจจะถอดใจไม่อยากมีลูกเลยก็ได้ โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีชื่อเสียงคุ้นหูหลายๆ โรงเรียนนั้นค่าเทอมขยับไปแตะหลักหมื่นปลายๆ

ส่วนโรงเรียนอินเตอร์หรือโรงเรียนนานาชาติทั้งหลายนั้นไม่ต้องพูดถึง บางโรงเรียนผู้ปกครองอาจจะต้องจ่ายค่าเทอมสูงถึง 7 แสนบาท/ปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ จนนำมาถึงคำถามที่ว่า ทำไมค่าเทอมของโรงเรียนเหล่านี้ถึงได้สูงขนาดนั้น?

แพงเพราะครูต่างชาติ

อดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. ซึ่งเป็นผู้ดูแลโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในประเทศไทย รวมถึงโรงเรียนนานาชาติต่างๆ ที่เปิดสอนในประเทศไทยอยู่ราวๆ 100 กว่าโรงเรียนทั่วประเทศ อธิบายในเรื่องนี้ว่า โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยทุกหลักสูตรและค่าเล่าเรียนทุกอย่างต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก่อนถึงจะสามารถกำหนดใช้ได้ ซึ่งหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติก็มีหลากหลายหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรอเมริกัน หลักสูตรอังกฤษ หลักสูตรสิงคโปร์ 3 หลักสูตรที่รู้จักกันดีในประเทศไทย

ค่าเทอมของการเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติก็จะสูงกว่าโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนของรัฐบาลค่อนข้างมาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนไหนอยากจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็สามารถตั้งขึ้นมาได้ โรงเรียนเหล่านี้ต้องเข้ามาขออนุญาตในการตั้งค่าเทอมกับทาง สช. เสียก่อน

นานาชาติ แอด เวน ติ ส ค่าเทอม

เหตุผลหลักๆ ในการกำหนดราคา

ค่าเทอมของโรงเรียนนานาชาติที่ต้องจ่ายค่าเทอมละหลายแสนบาท/ปี ต้นทุนใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องบุคลากร โรงเรียนนานาชาติเกือบทั้งหมดจะเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษา เป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง บางคนจบระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกมาสอนก็มี ดังนั้น เรื่องเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการครูเหล่านี้จะสูงกว่าโรงเรียนที่ใช้ครูที่จบในประเทศ

ต่อมาก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลด้านต่างๆ จำนวนเด็กนักเรียนที่รับต่อห้องต่อชั้นปีส่วนมากจะรับจำนวนจำกัด เพื่อคุณภาพของการเรียนการสอนขั้นสูงสุดของเขาตามหลักสูตรที่นำเข้ามา ทำให้เขาต้องกำหนดราคาที่เหมาะสมเพื่อให้โรงเรียนเหล่านี้สามารถอยู่ได้ อีกทั้งในกลุ่มหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติก็จะต้องมีการวัดผลการสอนโดยเจ้าของหลักสูตร ถ้าไม่ผ่านเขาก็จะไม่ได้ใบรับรองให้นำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นต่อ ตรงจุดนี้ก็เป็นเรื่องต้นทุนในการสอนของเขาเหมือนกัน แต่เราก็ต้องมาดูว่าราคาที่เสนอมานั้นเหมาะสมกับต้นทุนที่แท้จริงแค่ไหน

สำหรับเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน แน่นอนว่าโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนนานาชาติส่วนมากจะดีกว่าโรงเรียนรัฐบาล แต่ก็มีโรงเรียนรัฐบางแห่งที่มีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีเทียบเท่าโรงเรียนเอกชน บางแห่งเปิดหลักสูตรอิงลิชโปรแกรมขึ้นมาโดยเฉพาะ อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้พยายามพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานมากขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

นานาชาติ แอด เวน ติ ส ค่าเทอม
ม.ล.สราลี ศุภวิทยาภินันท์

ด้วยรักจึงทำเพื่อลูก

ม.ล.สราลี ศุภวิทยาภินันท์ เปิดเผยถึงเหตุผลสำคัญในการส่ง น้องณนนท์ ด.ช.ณฐนนท์ ศุภวิทยาภินันท์ วัย 3 ขวบ เข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งว่า “ตอนนั้นเราตั้งโจทย์ไว้ที่ 3 ข้อ ก็คือ 1.ความสุขในการเรียน 2.ใกล้บ้าน 3.ได้ภาษา เราเคยจองโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า แต่เราดูแล้วโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนอนุบาลที่ติววิชากันหนักมาก เพื่อให้เด็กสามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนสาธิตได้

การที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มุ่งส่งลูกเข้าโรงเรียนสาธิตกันมาก ทำให้เกิดการแข่งขันกันสูง เด็กอนุบาล 2 ต้องนั่งติวข้อสอบเพื่อเข้าโรงเรียนสาธิต แสดงให้เห็นถึงระบบการศึกษาไทยระดับประถมของกรุงเทพฯ ที่มีปัญหา ถ้าทุกโรงเรียนมีมาตรฐานอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก็คงไม่มีการแข่งขันเข้าสาธิตแบบนี้ พอเห็นว่าลูกจะไม่มีความสุขที่ได้เข้าเรียน จึงยอมเสียเงินจองสิทธิเข้าเรียน ส่งลูกเข้าโรงเรียนนานาชาติดีกว่า เพราะหลักๆ แล้วเราไม่อยากให้ลูกเคร่งเครียดกับการเรียนมากเกินไป

โรงเรียนที่เราเลือกเป็นโรงเรียนนานาชาติในระบบอเมริกัน แต่เราไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเข้าระบบไหนขอให้น้องได้เรียนแล้วมีความสุขกับการไปโรงเรียน ค่าเทอมที่จ่ายอยู่ตอนนี้ราวๆ 2 แสนบาท/ปี คิดว่าเมื่อลูกเรียนจบขึ้นเกรด 1 ค่อยย้ายไปที่โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ เพราะไม่ไกลบ้าน มีชื่อเสียง สภาพแวดล้อมดี เพื่อนที่ส่งเรียนที่นี่เพราะเด็กดูมีความสุข ค่าเทอมของโรงเรียนนี้อยู่ราวๆ 4 แสนบาท/ปี

วางแผนถ้าจบเกรด 6 คิดว่าจะให้ลูกเข้าโรงเรียนโยธินบูรณะภาคอินเตอร์ เป็นโรงเรียนนำร่องอิงลิชโปรแกรม ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือไม่ก็สาธิตมหิดล เพราะเราไม่อยากให้ลูกไปเรียนต่างประเทศให้ห่างกายกันเกินไป เพราะถ้าน้องเรียนอินเตอร์แล้วก็ต้องเรียนอินเตอร์ไปตลอด”

นานาชาติ แอด เวน ติ ส ค่าเทอม
กรรณิการ์ จุลโพธิ์

ยอมจ่ายเพื่อให้ลูกได้ภาษา

กรรณิการ์ จุลโพธิ์ เจ้าของธุรกิจเครื่องสำอาง คุณแม่ของน้องคุณ ด.ช.แทนคุณ ฝูงวานิช ชั้น เกรด 2 (ป.2)  และน้องคูเปอร์ ด.ช.ธนภัทร ฝูงวานิช เกรด เค2 (อนุบาล 2) โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น จ.นครราชสีมา ให้เหตุผลในการส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติ ว่า คือ “ลูกจะชอบการเรียนผ่านการเล่นมากกว่าที่จะมาบังคับให้ท่องจำ การเรียนในโรงเรียนนานาชาติจึงเหมาะสำหรับลูกที่สุด แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอยากให้ลูกได้ภาษาอังกฤษ ที่จะเปิดโอกาสให้กับชีวิตของเขามากกว่า

ค่าเทอมของที่แอ๊ดเวนติสมิชชั่นจะอยู่ราวแสนกว่าบาทต่อปี ซึ่งตอนที่ลูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่น ซึ่งเป็นระบบอังกฤษ ค่าเทอมจะอยู่ที่ราวๆ 8.3 หมื่นบาท/เทอม ทั้งปีมี 3 เทอม จะตกอยู่ประมาณ 2 แสนกว่าบาท เรื่องการบริการของโรงเรียนนานาชาติก็จะมีรายงานพฤติกรรมลูกส่งให้เราทุกวัน ว่าวันนี้น้องเป็นอย่างไรบ้าง ส่วนเรื่องคุณภาพการสอนคุณครูจะดูแลทั่วถึงกว่า ห้องเรียนจะมีเด็กนักเรียนอยู่ประมาณ 10-20 คนเท่านั้น ทั้งโรงเรียนมีเด็กอยู่แค่ 100 กว่าคน

ความแตกต่างของโรงเรียนทั้งสองระบบยังแยกไม่ออก แต่สิ่งที่ได้แน่นอนก็คือเรื่องภาษา เวลาไปต่างประเทศน้องสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้ทั้งสองคน เพราะเขาสอนให้ฟัง พูด อ่านแล้วเขียน ไม่ได้เริ่มจาก เขียน อ่าน พูด แล้วฟัง ส่วนภาษาไทยเป็นจุดอ่อนของเด็กอินเตอร์ที่จะอ่อนภาษาไทย แล้วอีกอย่างภาษาไทยก็สอนไม่เหมือนเมื่อก่อน เราต้องกลับมาสอนใหม่ที่บ้านแล้วให้เรียนเสริมภาษาไทยเอา เพราะวันหนึ่งเรียนภาษาไทยชั่วโมงเดียว นอกนั้นภาษาอังกฤษหมด

เราคิดว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วกับการที่เด็กวัย 5 ขวบ สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ในขณะที่ตัวแม่เองเสียเปรียบตรงที่เราไม่ได้ภาษา แต่ลูกได้โอกาสทางภาษามากกว่าคนอื่น”

แต่ไม่ว่าโรงเรียนนานาชาติจะแพงหลักแสน หรืออาจทะลุหลักล้านในอนาคต ก็เชื่อว่ามีผู้ปกครองยอมจ่ายเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูก ซึ่ง อดินันท์ แนะนำว่า การเลือกโรงเรียนนานาชาตินั้นจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับกำลังฐานะของผู้ปกครองที่จะส่งลูกเข้าเรียน แต่จุดที่เราควรพิจารณาให้ดีก็คืออยากให้ลูกเรียนหลักสูตรใด เพราะแต่ละหลักสูตรก็มีความเหมาะสมกับเด็กแตกต่างกันออกไป หลักสูตรที่ดูแปลกมากๆ ไม่คุ้นชื่อคุ้นตาถ้าไม่แน่ใจก็ผ่านไปก่อน

ต่อมาก็คือพิจารณาเรื่องชื่อเสียงของโรงเรียน โรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากๆ ค่าเทอมสูงหน่อย แต่เด็กส่วนใหญ่ที่จบไปมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจประกอบ และสุดท้ายหากมีข้อสงสัยเรื่องโรงเรียนนานาชาติ การเรียนในหลักสูตรต่างๆ แบบรายวิชา หรือค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเหล่านี้ที่ไม่เข้าใจ หรือคิดว่ามีปัญหาก็สามารถติดต่อกับคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. ได้ทันที หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.opec.go.th

โรงเรียนนานาชาติค่าเทอมกี่บาท

“ประชาชาติธุรกิจ” ทำการสำรวจค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของประเทศในภาพรวมพบว่ามีระดับการเรียนการสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล จนถึงเกรด 13 จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1 แสนบาทต่อปีจนถึง 1ล้านบาทต่อปี และเมื่อแยกการจ่ายเป็นเทอมแล้วจะอยู่ที่ 300,000 -500,000 บาทต่อเทอม ถือเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง

นานาชาติฮาร์โรว์ค่าเทอมเท่าไร

ค่าเทอม Harrow สำหรับปีการศึกษา 2022/2023 จะแยกออกตามระดับชั้น ดังนี้ Pre Nursery - Half day ค่าเทอมต่อปีการศึกษา (3 เทอม) อยู่ที่ 459,000 บาท Pre Nursery - Full day ค่าเทอมต่อปีการศึกษา (3 เทอม) อยู่ที่ 519,000 บาท Nursery - Half day ค่าเทอมต่อปีการศึกษา (3 เทอม) อยู่ที่ 549,000 บาท

โรงเรียนนานาชาติ มีกี่เทอม

Q: โรงเรียนนานาชาติมีกี่เทอม A : จำนวนเทอม หรือ ภาคเรียนขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่โรงเรียนนานาชาตินั้นๆใช้ หากโรงเรียนใช้หลักสูตรอเมริกัน โรงเรียนจะมีสองภาคเรียน หากเป็นหลักสูตรอังกฤษ โรงเรียนจะมีสามภาคเรียน เป็นต้น ส่วนโรงเรียนนานาชาติเครสท์วิวของเราใช้หลักสูตรอเมริกันจึงมีสองภาคเรียนด้วยกันค่ะ

โรงเรียนนานาชาติกับโรงเรียนอินเตอร์ต่างกันยังไง

แยกง่ายๆคือ EP จะเรียนหลักสูตรของไทยเป็นภาษาอังกฤษ แต่ถ้าเป็น Inter จะเรียนหลักสูตรนานาชาติ ส่วนในความแตกต่างอื่น ที่สังเกตได้ชัดนั่นก็คือ เรื่องของสังคม บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และโดยส่วนมากของโรงเรียนนานาชาติไม่ว่าจะอยู่ในเวลาเรียนหรือไม่ว่าช่วงทำกิจกรรมอื่นๆก็จะใช้ภาษาอังกฤษ ในขณะที่โปรแกรม EP จะมีสังคม ...