บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟ

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบขยายระยะเวลาบรรเทาค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 7 เดือน ถึง เม.ย. 2566

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565-เมษายน 2566 (รวม 7 เดือน) โดยใช้งบประมาณจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จำนวน 1,933.05 ล้านบาท แบ่งเป็นสนับสนุนค่าไฟฟ้า 1,786.05 ล้านบาท ช่วยเหลือประมาณ 810,000 ครัวเรือน และสนับสนุนค่าน้ำประปา 147 ล้านบาท ช่วยเหลือประมาณ 210,000 ครัวเรือน

สำหรับมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา มีรายละเอียดดังนี้

ค่าไฟฟ้า

 • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน
 • กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ค่าน้ำประปา

 • กรณีที่ใช้น้ำประปา ไม่เกิน 315 บาท จะได้เงินสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน
 • กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด


โฆษกรัฐบาล ระบุในช่วงท้ายว่า มาตรการดังกล่าวเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนั้น มติ ครม.ในครั้งนี้ จึงเป็นการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาออกไปอีก 7 เดือน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้มากขึ้น.

ทั่วไป

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนลดค่าไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ง่ายๆ

29 มิ.ย. 2565 เวลา 9:54 น.9.4k

ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน สามารถ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" ผ่านเว็บไซต์ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" (กฟภ.) ได้ง่ายๆ โดยสามารถเช็กเงื่อนไข ขั้นตอนลงทะเบียนได้ที่นี่

ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน สามารถ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" ผ่านเว็บไซต์ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" (กฟภ.) ได้ง่ายๆ โดยสามารถเช็กเงื่อนไข ขั้นตอนลงทะเบียนได้ที่นี่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" การไฟฟ้านครหลวง ครบจบ ทุกขั้นตอน

- วิธีลงทะเบียน "ลดค่าไฟ" หมดเขตเดือนกันยายน 65 ผู้ถือ "บัตรคนจน" รู้ขั้นตอนที่นี่!

- วิธี "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" ค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบลงก่อนหมดเขต

เงื่อนไขการใช้สิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ในการ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" ผ่านเว็บไซต์ของ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" (คลิกที่นี่) กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด ดังนี้

 • เลขประจำตัวประชาชน
 • เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
 • รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
 • บิลประจำเดือน
 • จำนวนเงินค่าไฟฟ้า จากนั้นกดยืนยันข้อมูล

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟ

หากผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ โดยเตรียมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแสดงเพื่อยืนยันตัวตน โดยสามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

อัปเดต “ลงทะเบียนลดค่าไฟ” รับสิทธิ์ลดค่าไฟฟ้าอีก 7 เดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนที่นี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา โดยใช้งบประมาณจํานวน 1,933.05 ล้านบาท แบ่งเป็นการสนับสนุนค่าไฟฟ้า 1,786.05 ล้านบาท ครอบคลุมประชาชนประมาณ 810,000 ครัวเรือน และสนับสนุนค่าน้ำประปาอีกจำนวน 147 ล้านบาท ครอบคลุมประชาชนประมาณ 210,000 ครัวเรือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟ

สำหรับเงื่อนไขของมาตรการลดค่าไฟฟ้านั้น การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ยังคงใช้เงื่อนไขและรายละเอียดของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการตามมาตรการเดิมโดยจะช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือนซึ่งเดิมได้สิ้นสุดเมื่อเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมาแล้ว

ทั้งนี้ จากมติ ครม. ดังกล่าวได้ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้าออกมาอีก 7 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เมษายน 2566

ช่องทาง “ลงทะเบียนลดค่าไฟ”

 • เว็บไซด์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิกที่นี่
 • เว็บไซด์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คลิกที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟ

วิธีการลงทะเบียน

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
 2. กดยอมรับเงื่อนไข
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เลขประจำตัวประชาชน, เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า, รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า, บิลประจำเดือน, จำนวนเงินค่าไฟฟ้า
 4. กดยืนยันข้อมูล

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟ

เงื่อนไขการลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 • อัพเดทขั้นตอน ‘ลงทะเบียนลดค่าไฟ-ค่าน้ำ’ ที่นี่ ใครยังไม่ได้ทำ รีบเลย!!
 • ‘คลัง’ เปิดเงื่อนไขมาตรการ ‘ลดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ’ เริ่มเมื่อไหร่ ใครได้บ้าง เช็คเลย!
 • จะหมดเขตแล้ว! เปิดขั้นตอน ‘ลงทะเบียนลดค่าไฟ-ค่าน้ำ’ ที่นี่ ใครยังไม่ได้ทำ รีบเลย